Voor een integrale aanpak van lastige maatschappelijke vraagstukken is goed samenwerken van groot belang. Immers, door een goede efficiënte samenwerking ontvangen cliënten meer preventief en sneller de juiste ondersteuning. Het programma ‘Vakontwikkeling integraal werken’ biedt ondersteuning bij het verbeteren van de integrale aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Het programma bestaat uit verschillende onderdelen die los van elkaar

kunnen worden ingezet.
Onderdelen zijn bijvoorbeeld het observeren en verbeteren van casuïstiekbesprekingen, intervisie of training. We maken zoveel mogelijk gebruik van de kennis en expertise die aanwezig is bij de professionals. Het programma zorgt voor gemeenschappelijke taal, eenduidig werken, nieuwe inzichten, begrip voor elkaars werk en een rijk netwerk van professionals. Uw professionals zijn hierdoor nog beter in staat om écht samen te werken.

Onderdelen van het programma vakontwikkeling

  • Observaties van uitvoerdersoverleggen en/of casuïstiekbesprekingen
  • Intervisie gekoppeld aan managementfeedback
  • Een leerwerkgemeenschap (helpen) opbouwen via een programma vakontwikkeling. Zie bijvoorbeeld het artikel over de top600 aanpak.
  • Ontwerpen en leiden van leerwerkbijeenkomsten waarin (nieuwe) eisen aan de professie worden geformuleerd en/of uitgedragen
  • Regelmatige tussentijdse evaluaties van een innovatieve werkwijze of aanpak met focus op vakontwikkeling. Twee mooie voorbeelden hiervan vinden wij de evaluaties van School2Care en de Intensieve Forensische Aanpak (IFA)
  • Analyseren en beschrijven van nieuwe werkwijzen en die overdragen op anderen (in de vorm van verhalen of handboeken)
    Bijvoorbeeld het boek Gevoel is explosief materiaal, over het ambulant behandelen van veelplegers, en, Zitten op de bank, een serie portretten van multiprobleem gezinnen in de Stadsregio Amsterdam

Vakmanschap en vakontwikkeling

Of het nu gaat om de generalist in de sociale wijkteams, de Top X regisseur of de gezinsmanager/casusregisseur van de aanpak overlast gevende multiprobleem gezinnen, voor al deze professionals geldt dat hun vak in ontwikkeling is. Zij werken in de context van een integrale aanpak waar regie moet worden genomen, waar besluiten moeten vallen  – regelmatig in crisissituaties – die zelfstandig denken en diepgaande samenwerking vragen, niet alleen van hen als persoon, maar ook van de organisaties waarvoor zij werken.

Om goed te zijn en te blijven in hun vak, zullen zij hun vakmanschap moeten onderhouden en waar nodig vernieuwen. Dat betekent (deels) nieuwe kennis en vaardigheden opbouwen. Het betekent zeker ook: gemotiveerd blijven door hun vak op waarde te schatten. Juist in een tijd waarin integrale samenwerking en een grote mate van autonomie van professionals worden gevraagd, is professioneel zelfbewustzijn kweken essentieel.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem gerust contact op.