27 resultaten

Evaluatie College van gerechtelijk deskundigen en NRGD
Project - 10 september 2019

Evaluatie College van gerechtelijk deskundigen en NRGD

Onderzoek rijden onder invloed van drugs
Project - 10 juli 2019

Onderzoek rijden onder invloed van drugs

Projectleider implementatie Wvggz in Oost-Brabant
Project - 9 mei 2019

Projectleider implementatie Wvggz in Oost-Brabant

Incidenten- en calamiteitenonderzoeken door DSP-groep
Project - 20 februari 2019

Incidenten- en calamiteitenonderzoeken door DSP-groep

Passend aanbod voor thuiszitters
Project - 24 januari 2019

Passend aanbod voor thuiszitters

Procesevaluatie van de gedragsinterventie TACt
Project - 20 september 2018

Procesevaluatie van de gedragsinterventie TACt

Een gezamenlijk landelijk data-analysesysteem?
Project - 10 juli 2018

Een gezamenlijk landelijk data-analysesysteem?

Actieplan verbetering feitenonderzoek jeugdbeschermingsketen
Project - 9 juli 2018

Actieplan verbetering feitenonderzoek jeugdbeschermingsketen

Vooruitkijkende evaluatie Gevangenenzorg Nederland
Project - 4 juli 2018

Vooruitkijkende evaluatie Gevangenenzorg Nederland