De gemeente Helmond zet cameratoezicht in voor het handhaven van de openbare orde. De afgelopen jaren was het aantal camera’s uitgebreid van het horecaconcentratiegebied naar andere plekken, onder andere naar woongebieden. Tijdelijke projecten werden steeds weer verlengd omdat het lastig bleek

camera’s te verwijderen. Ook speelde de vraag of het cameratoezicht op de bedrijventerreinen efficiënt georganiseerd is. De gemeente vroeg zich af welke kant het op moest met het cameratoezicht dat ingezet werd voor het handhaven van de openbare orde.

Visie, koers en inzet cameratoezicht

DSP-groep bracht alle bestaande projecten in kaart en deed aanbevelingen, enerzijds voor het beheersen van de projecten en anderzijds voor het verbeteren van de effectiviteit van de camera’s. Een eerste stap was het opstellen van een gemeentelijke visie. Samen met ambtenaren, partners, raadsleden en het College bepaalde DSP-groep de koers. Aan de hand van de visie stelt de gemeente samen met DSP-groep plannen van aanpak per project op en bepaalt zij het maximaal aantal in te zetten camera’s. De gemeente kiest namelijk voor een moratorium.

Meer weten over dit project?

Bel of mail met Paul! Hij vertelt je graag meer.