Sinds oktober is DSP-adviseur Linda van Dongen gedetacheerd bij de gemeente Amsterdam. Zij is momenteel werkzaam als adviseur van het Programma Thuiszitters, een programma van Leerplicht van de afdeling Onderwijs, Jeugd en Zorg van de gemeente Amsterdam.

Doelstellingen aanpak Thuiszitters

Onder leiding van programmamanager Yvonne Sevriens werkt de gemeente Amsterdam aan de problematiek rondom leerplichtige kinderen die langer dan vier weken thuiszitten (thuiszitters genaamd). De ambitie van het programma is om in 2020 geen kind langer dan drie maanden thuis te laten zitten zonder een passend aanbod van onderwijs of zorg, deze ambitie komt voort uit het landelijk Thuiszitterspact 2016.

Deze ambitie wordt vertaald naar een aantal doelstellingen:

  • minder langdurig relatief verzuim
  • minder absoluut verzuim
  • minder vrijstellingen (art. 5 sub a) en
  • kortere perioden van thuiszitten.

Om deze doelstellingen te behalen, is het belangrijk dat de basisregistratie op orde is en de samenwerking rondom de verzuimende leerling wordt versterkt. Amsterdam spant zich daar bovenop extra in om ouders en leerlingen die thuis zitten, eerder en beter te betrekken.

Wat doet Linda?

Linda ondersteunt concreet op twee projecten; privacyregelingen en convenanten die nodig zijn voor de Thuiszittersaanpak en het verder vormgeven van ‘Passend Aanbod’: wat verstaan partijen hieronder, wie beslist wat passend is en wat te doen met knelpunten zoals wachtlijsten en ouders die weigeren mee te werken. Linda ondersteunt daarmee Caro Beerhorst die projectleider is voor deze opdrachten.

Landelijk Thuiszitterspact

Lees hier meer over het landelijk Thuiszitterspact op de website van de Rijksoverheid.

Eerdere detacheringen

Eerder was Linda gedetacheerd als projectleider bij het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ). Zij hield zicht daar bezig met de doorontwikkeling van de Treiteraanpak.

Bij de gemeente Soest was zij gedetacheerd als adviseur Openbare Orde en Veiligheid. Samen met een collega van de gemeente Soest adviseerde zij daar de burgemeester op alle OOV gerelateerde onderwerpen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de detachering van Linda of over haar projecten bij DSP? Neem dan contact met haar op. Ze staat u graag te woord!