Wissen

34 resultaten

Verdiepend onderzoek Verwijsindex risicojongeren
Project - 8 december 2021

Verdiepend onderzoek Verwijsindex risicojongeren

Preventieve aanpak risicojeugd
Project - 19 november 2021

Preventieve aanpak risicojeugd

Forensisch medische expertise bij kwetsbare personen
Project - 8 november 2021

Forensisch medische expertise bij kwetsbare personen

Wet langdurig toezicht (Wlt): procesevaluatie door DSP
Project - 2 november 2021

Wet langdurig toezicht (Wlt): procesevaluatie door DSP

25 jaar aanpak georganiseerde drugscriminaliteit onderzocht
Project - 30 juni 2021

25 jaar aanpak georganiseerde drugscriminaliteit onderzocht

Analyse beoordelingsstelsel Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Project - 29 april 2021

Analyse beoordelingsstelsel Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Willekeur bij toepassen draagkrachtbeginsel in het strafrecht
Project - 12 januari 2021

Willekeur bij toepassen draagkrachtbeginsel in het strafrecht

Buitengewoon veilig – Onderzoek naar boa’s
Project - 19 november 2020

Buitengewoon veilig – Onderzoek naar boa’s

Pilot geïntegreerde aanpak huiselijk geweld
Project - 12 november 2020

Pilot geïntegreerde aanpak huiselijk geweld