De gedragsinterventie TACt (Training Agressie Controle) is een individuele gedragsinterventie voor jongeren die één of meer delicten hebben gepleegd waarin agressie een rol speelde. De interventie kan als leerstraf worden opgelegd. In opdracht van het WODC van het ministerie van JenV keken onderzoekers van DSP-groep hoe de interventie wordt uitgevoerd.

Doel en methode

In het onderzoek is onderzocht of de gedragsinterventie wordt gegeven zoals beschreven in de programmahandleidingen die zijn goedgekeurd door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie. Wordt de Training Agressie Controle uitgevoerd zoals bedoeld? Dan kan bij de jongeren een positieve gedragsverandering worden verwacht.

De onderzoekers gingen in gesprek met de trainers en organisaties die de TACt-trainingen geven. Ook de ketenpartners, zoals rechters, officieren van justitie en medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming, zijn geïnterviewd. Daarnaast zijn registratiegegevens geanalyseerd en dossiers onderzocht. Ook zijn video-opnames van trainingsbijeenkomsten geanalyseerd. Op deze wijze is een beeld gevormd van de uitvoering van TACt.

Uitkomsten procesevaluatie gedragsinterventie TACt

De procesevaluatie gaat in op drie hoofdvragen:

  1. Wordt de juiste doelgroep bereikt?
  2. Worden de kernelementen van de interventie uitgevoerd zoals bedoeld?
  3. Voldoet de context (uitvoerders en organisatie) aan de gestelde eisen?

Uit het onderzoek blijkt dat er op dit moment beperkt zicht is op de mate waarin de beoogde doelgroep wordt bereikt. De uitvoering van een deel van de kernelementen wordt op basis van de geraadpleegde bronnen als goed beoordeeld en een deel als voldoende – hier is enige ruimte voor verbetering.
De trainers en de organisaties voldoen aan de eisen uit de handleiding. Geen van de bekeken onderdelen wordt beoordeeld met een onvoldoende.

De uitkomsten kunnen worden gebruikt bij de herbeoordeling van de interventie. Ook zijn tijdens het onderzoek enkele praktische handvatten voor verbeteringen in de praktijk naar voren gekomen. Handvatten die uitvoerders kunnen helpen om jongeren beter te bereiken, om zo de aanpak van jeugdcriminaliteit te verbeteren.

Andere evaluaties gedragsinterventies

TACt is één van de gedragsinterventies die DSP-groep evalueerde.

We onderzochten ook de Werkzaamheid van de Halt-afdoening.

Meer informatie over evaluaties van andere gedragsinterventies is hier te vinden.

Betrokken DSP-onderzoekers

Het onderzoek werd uitgevoerd door Wendy Buysse en Manja Abraham

Meer weten over de evaluatie van TACT Regulier en TACt Plus?

Neem dan contact op met Wendy Buysse. Zij vertelt je er graag meer over.