Collega Randy Bloeme ondersteunt in de periode mei-juni het Kenniscentrum Sport en Bewegen op het thema Beweegvriendelijke Omgeving. Twee dagen per week draait Randy mee in het team om een bijdrage te leveren aan de strategische visie, jaarplannen en de ontwikkeling van kennisproducten.

De Beweegvriendelijke Omgeving (BVO)

Een beweegvriendelijke omgeving (BVO) is een leefomgeving die mensen faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te bewegen, te spelen en te sporten.

DSP-groep ontwikkelde hiervoor in het verleden de BVO-scan om inzichtelijk te maken hoe beweegvriendelijk een buurt of wijk is.

Gezonde wijk

Beweegvriendelijke omgevingen zijn cruciaal om onze buurten, wijken en steden gezonder en aantrekkelijker te maken. Het DSP-team Gezonde Wijk helpt publieke organisaties met kennis en ervaring. Ons team bestaat uit ervaren adviseurs die gezamenlijk werken aan de gezonde wijk door hun expertise op het terrein van gezondheid, sport en bewegen, omgevingspsychologie, wonen, openbare ruimte en sociale veiligheid te verbinden.

Kenniscentrum Sport en Bewegen

Lees hier meer over de beweegvriendelijke omgeving op de website van het Kenniscentrum Sport en Bewegen.

Meer weten over een beweegvriendelijke omgeving?

Bel of mail dan met Paul Duijvestijn. Hij vertelt je er graag meer over.