Op vrijdag 3 juli 2020 werd het lokale sport- en preventieakkoord “Samen naar een vitaal Velsen” op feestelijke wijze gepubliceerd en ondertekend in het bijzijn van Wethouder Sport Bram Diepstraten, Wethouder Gezondheid Marianne Steijn, de sportformateurs Emma Poelman en Rianne Schenk, de stuurgroep en de deelplaneigenaren als vertegenwoordigers van de projectgroepen.

24 plannen
Dankzij de bijdragen en inbreng van heel veel organisaties en mensen uit de gemeente Velsen telt het akkoord maar liefst 24 plannen. Ondanks de beperkingen vanwege de coronamaatregelen is er een geweldige basis gelegd om de komende jaren de lokale sport te versterken en meer inwoners in beweging te krijgen.

Preventie
Het resultaat van deze samenwerking is meer dan een Sportakkoord; preventie speelt ook een belangrijke rol. Daarmee belichaamt het Velsense Sport- en Preventieakkoord de maatschappelijke waarde van sport en bewegen. Door in te zetten op preventie hopen we -naast het plezier dat sport geeft en de invloed die het heeft op fysieke en sociale ontwikkeling- met zijn allen in de toekomst ook veel maatschappelijke winst te halen: een gezondere bevolking, sneller aan het werk, minder gebruik van zware zorg, minder eenzaamheid, etc. etc. Met andere woorden: een vitalere en gelukkiger samenleving.

Bram van Diepstraten, Wethouder Sport Velsen
Bram van Diepstraten, Wethouder Sport Velsen

Trots “Het enthousiasme, de grote betrokkenheid en de bereidheid van zoveel partijen om actief mee te doen, hebben mij geraakt. Ik wil allereerst al deze mensen en organisaties uit o.a. de sport, het onderwijs, de zorg, het welzijnswerk en het bedrijfsleven daarvoor bedanken! Ik ben enorm trots op het resultaat en op de mensen die hun steentje hebben bijgedragen aan het bereiken van dit akkoord. En nodig iedereen van harte uit ook in de uitvoering zo betrokken te blijven of te raken”

Preventie

Het resultaat van deze samenwerking is meer dan een Sportakkoord; preventie speelt ook een belangrijke rol. Daarmee belichaamt het Velsense Sport- en Preventieakkoord de maatschappelijke waarde van sport en bewegen. Door in te zetten op preventie hopen we -naast het plezier dat sport geeft en de invloed die het heeft op fysieke en sociale ontwikkeling- met zijn allen in de toekomst ook veel maatschappelijke winst te halen: een gezondere bevolking, sneller aan het werk, minder gebruik van zware zorg, minder eenzaamheid, etc. etc. Met andere woorden: een vitalere en gelukkiger samenleving.

Sportformateurs DSP-groep lanceren ook andere lokale sportakkoorden
Velsen was een van de zes gemeenten die door sportformateurs van DSP-groep begeleid werd bij de totstandkoming van een lokaal sportakkoord. Naast de gemeente Velsen zijn DSP-ers Ronald Nijboer, Emma Poelman en Paul Duijvestijn bezig in de gemeenten Castricum, Drechterland, Haarlemmermeer, Heiloo en Wormerland.

Meer weten over de rol van DSP bij de totstandkoming van het sportakkoord Velsen?

Neem dan contact op met Emma Poelman, Ronald Nijboer of Paul Duijvestijn. Zij vertellen je er graag meer over.