Preventie met gezag

De gemeente Den Haag heeft in september 2022 samen met de Haagse Veiligheidsdriehoek een aanvraag ingediend bij het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de bekostiging van een integrale aanpak Preventie met gezag in Den Haag Zuidwest. DSP’ers Noortje Dickhoff en Tjisse Bosch hebben de Haagse Veiligheidsdriehoek bij deze aanvraag ondersteund.

Ondermijnende criminaliteit heeft in diverse wijken in het land een giftige uitwerking op de jeugd. Criminelen rekruteren jongeren en dat begint soms al op de basisschool. De gemeente Den Haag, het Openbaar Ministerie en de politie willen dit stevig aanpakken. Met de aanpak Preventie met gezag wil Den Haag voorkomen dat kinderen en jongeren in Zuidwest toetreden en doorgroeien in de ondermijnende criminaliteit.

Grenzen stellen en perspectief bieden

Om deze ambitie te realiseren zetten gemeente, OM en politie samen met ketenpartners in op het vergroten van de beschermende factoren tegen criminaliteit en het verkleinen van risicofactoren; door perspectief bieden én grenzen stellen. Dat vraagt inzet op leefgebieden van werk en zorg tot veiligheid én om stevige samenwerking in de keten. Ook tussen sociaal domein, veiligheid en justitiepartners. Het een gaat immers niet zonder het ander: “preventie zonder repressie is tandeloos, repressie zonder preventie is eindeloos”.

Uitvoeringsprogramma

De minister heeft de Haagse aanvraag Preventie met gezag positief beoordeeld. Daardoor is er voor Den Haag Zuidwest €3,9 miljoen per jaar beschikbaar voor een periode van vier jaar – met een mogelijke uitloop naar tien jaar – om de aanpak uit te voeren.

Op dit moment stellen de gemeente, OM en politie samen met betrokken partners een uitvoeringsprogramma op. Daarin concretiseren de partijen hoe zij samen het verschil maken door hun inzet af te stemmen en te prioriteren, zodat zij snel en zichtbaar grenzen kunnen stellen. Hierbij zal altijd perspectief worden geboden met actieve, integrale en systeemgerichte ondersteuning. Alternatieve interventies zullen worden ingezet als het reguliere aanbod voor deze doelgroep onvoldoende werkt.

Rol Tjisse Bosch

Namens DSP ondersteunde Tjisse Bosch het programmateam bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma. Tjisse nam de penvoering op zich en adviseerde over de inhoud en totstandkoming van het programmaplan. In maart werd het uitvoeringsprogramma besproken in de driehoek en de Haagse gemeenteraad. Hieronder kunt u het uitvoeringsprogramma lezen.

Meer weten over de ondersteuning bij de uitvoering van Preventie met Gezag in Den Haag?

Neem dan contact op met Tjisse Bosch. Hij vertelt je er graag meer over.