Rechtsextremisme blinde vlek in Nederland

De AIVD erkende vorig jaar in haar jaarverslag dat de toenemende populariteit van rechtsextremistisch gedachtegoed een “blinde vlek” is binnen Nederland. Deze is gedeeltelijk te verklaren door de vorm die hedendaags rechtsextremisme heeft aangenomen, met name in organisatorisch, ideologisch en retorisch opzicht. Ze zijn niet langer in groepen georganiseerd maar in los-vaste (online) netwerken en de hedendaagse ideologie en retoriek zijn onlosmakelijk verbonden met internetcultuur.

 Opleving en invloed internetcultuur

Dit jaar spreekt de AIVD opnieuw van een opleving en stelt de dienst in haar rapport dat een rechts-terroristische aanslag mogelijk is. Dat er een gevaar uitgaat van rechtsextremistische radicalisering moge dus duidelijk zijn. Maar wat die gevaren verder inhouden en hoe er tegen kan worden opgetreden – deze zijn alleen te begrijpen binnen de context van de invloed van internetcultuur.

 Verkenning DSP

Uit eigen interesse, en omdat ook wij ons zorgen maken over de groeiende normalisering en populariteit van hedendaags rechtsextremisme, publiceren wij deze verkenning. Het document is bedoeld om professionals van inzichten te voorzien over de invloed van internetcultuur, de (gewelds)dreiging en het rekrutering- en radicaliseringsproces.

Meer informatie over deze verkenning naar rechtsextremisme in Nederland?

Neem gerust contact op met Mensje van Puffelen of Bram van Dijk. Ze staan je graag te woord.