Criminaliteit en overlast beperken

Sinds januari 2021 bestaat er een wereldwijde ISO-norm voor Veilig Ontwerp en Beheer. Deze ISO-norm  beschrijft de principes, strategieën en processen om criminaliteit, overlast en onveiligheidsgevoelens te beperken. Het bewezen uitgangspunt van deze norm is dat je met goed ontwerp en beheer (fysiek en sociaal) gelegenheid voor criminaliteit en overlast kan beperken en de veerkracht en zelfredzaamheid van lokale gemeenschappen kan versterken.

Hoe doe je dat?

Het werken aan veilige en leefbare plekken is maatwerk. In het verleden hebben we gezien dat keuzes in ruimtelijke ontwikkeling en ontwerp op de lange termijn tot kwetsbare plekken, buurten en wijken kunnen leiden. Onze steden groeien. Stationsgebieden en oude industriegebieden worden getransformeerd en gerenoveerd. Dus we moeten opnieuw belangrijke keuzes maken over de inrichting van de toekomstige gebouwde omgeving. De Veiligheidseffectrapportage (VER) biedt handvaten om veiligheid en leefbaarheid vanaf het begin een plek te geven.

Veilig in plaats van beveiligd

De VER is een procesinstrument voor een gestructureerde veiligheidsdialoog. Het is een flexibel instrument. Betrokken partijen bepalen zelf hoe de inhoud van de VER eruit ziet en welk ambitieniveau wordt nagestreefd. Het belangrijkste is dat er een gestructureerde veiligheidsdialoog plaatsvindt tussen betrokken publieke en private partijen.

Het proces geeft inzicht in de veiligheidsrisico’s in een plangebied en komt daarmee ten goede aan de duurzaamheid en economische waarde van een ruimtelijk project of – in het kader van de aankomende Omgevingswet – omgevingsvisies, -plannen en programma’s. Het streven van de VER is altijd om te werken aan natuurlijke veiligheid. De focus ligt niet op het treffen van zware veiligheidsmaatregelen, maar op het stimuleren van aantrekkelijke veilige plekken. De menselijke maat staat centraal.

Ervaring DSP-groep

DSP-groep stond twintig jaar geleden aan de wieg van de VER. Sindsdien hebben we jarenlange ervaring met het uitvoeren van veiligheidseffectrapportages. Onze geregistreerde experts op het gebied van Veilig Ontwerp en Beheer voeren deze projecten uit. We passen (onderdelen van) dit instrument op dit moment toe in de haven van Rotterdam, gemeente Breda en bij de vernieuwing van station Amsterdam Lelylaan.

Veiligheidseffectrapportage

Wilt u meer weten over de veiligheidseffectrapportage van DSP?

Neem dan contact op met Paul van Soomeren of Paul van Egmond