ISO-norm voor Veilig Ontwerp en Beheer

Bij DSP-groep zijn we sinds onze oprichting in 1984 nationaal en internationaal actief op het terrein van Veilig Ontwerp en Beheer. Internationaal bekend als Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED, spreek uit als sep-ted). Sinds 2003 bestonden er al Europese standaarden (de CEN 14383 series) voor dit vakgebied, maar sinds januari 2021 bestaat er nu ook een wereldwijde norm: de ISO 22341:2021 standard. Deze norm werd ontwikkeld door het ISO technical committee ISO/TC 292 (Security and resilience). De norm is verkrijgbaar bij de NEN in Delft en kost € 123,- (ex btw).

Van duizenden variaties naar één norm

De nieuwe ISO-norm 22341 beschrijft de principes, strategieën en processen om volgens de CPTED-methodiek te werken aan het beperken van criminaliteit (van diefstal tot terreur), antisociaal gedrag en onveiligheidsgevoelens in de gebouwde omgeving (van woonwijk, tot stadscentrum, scholen, stations en industriegebieden).

Wereldwijd bestaan er duizenden initiatieven op het terrein van CPTED met elk hun eigen naam en aanpak. Vaak toegespitst op de lokale situatie. De centrale – en ruimschoots bewezen – gedachte van al deze initiatieven is dat je met goed ontwerp en beheer (fysiek en sociaal) gelegenheid voor criminaliteit en overlast kan beperken en de veerkracht van lokale gemeenschappen kan versterken.

Toepassing in de praktijk

DSP-groep past CPTED al jarenlang toe in de praktijk met geregistreerde CPTED-experts (RCE) en we stonden aan de basis van instrumenten zoals het Politiekeurmerk Veilig Wonen, Keurmerk Veilig Ondernemen, de Inclusieve Buurt Schouw en de Veiligheidseffectrapportage (VER). We passen (onderdelen van) deze instrumenten op dit moment toe in de haven van Rotterdam, Breda en bij de vernieuwing van station Amsterdam Lelylaan.

Meer weten over de ISO-norm voor het vakgebied Veilig Ontwerp en Beheer?

Bel of mail dan met Paul van Soomeren. Hij vertelt je graag meer.