39 resultaten

Integrale toegang tijdelijk verblijf voor ouderen
Project - 14 april 2021

Integrale toegang tijdelijk verblijf voor ouderen

Nieuwe vorm van ondersteuning voor mensen met een beperking en hun naasten
Project - 23 maart 2021

Nieuwe vorm van ondersteuning voor mensen met een beperking en hun naasten

Toekomstbestendige woningvoorraad in krimpgebieden
Project - 5 februari 2021

Toekomstbestendige woningvoorraad in krimpgebieden

Coördinerend team Wet zorg en dwang
Project - 16 oktober 2020

Coördinerend team Wet zorg en dwang

Uitstroom kwetsbare groepen naar een eigen plek
Project - 26 augustus 2020

Uitstroom kwetsbare groepen naar een eigen plek

Evaluatie van ggz-inloopvoorzieningen in Westfriesland
Project - 25 augustus 2020

Evaluatie van ggz-inloopvoorzieningen in Westfriesland

Beweging stimuleren: herbestemming van erfgoed
Project - 23 maart 2020

Beweging stimuleren: herbestemming van erfgoed

Thuis in de wijk, in de regio Amsterdam
Project - 7 februari 2020

Thuis in de wijk, in de regio Amsterdam

Evaluatie gebiedsgericht werken Stichtse Vecht
Project - 23 september 2019

Evaluatie gebiedsgericht werken Stichtse Vecht