Wissen

21 resultaten

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang in Westfriesland
Project - 19 februari 2019

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang in Westfriesland

Ervaringsdeskundigen voor mensen met verward gedrag
Project - 14 februari 2019

Ervaringsdeskundigen voor mensen met verward gedrag

Evaluatie Programmabureau Amsterdam Zuidoost
Project - 17 januari 2019

Evaluatie Programmabureau Amsterdam Zuidoost

Vooruitkijkende evaluatie Gevangenenzorg Nederland
Project - 4 juli 2018

Vooruitkijkende evaluatie Gevangenenzorg Nederland

Vrijwilligerswerk: Voor iedereen, door iedereen
Project - 30 maart 2018

Vrijwilligerswerk: Voor iedereen, door iedereen

Preventie en vroegsignalering
Project - 19 februari 2018

Preventie en vroegsignalering

Uitstroom uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Project - 16 november 2017

Uitstroom uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Zorg voor jongeren rond 18 jaar
Project - 17 oktober 2017

Zorg voor jongeren rond 18 jaar

Cliëntervaringsonderzoek wijk- en jeugdteams Zaanstad
Project - 20 september 2017

Cliëntervaringsonderzoek wijk- en jeugdteams Zaanstad