Detachering Annelijn Remmelink regio Haaglanden

De regio Haaglanden wil kinderen in kwetsbare posities veilig laten opgroeien. Een belangrijke taak, waarbij we altijd op zoek zijn naar hoe de kwaliteit verhoogd kan worden. In het programma ‘Beter samenspel voor veilig opgroeien!’ slaan de gemeenten en Gecertificeerde Instellingen (GI’s) in regio Haaglanden om die reden de handen ineen om  de samenwerking tussen de lokale teams en de GI’s te verbeteren.

De tien gemeenten in de regio Haaglanden en drie GI’s (JB-West, William Schrikker en Het Leger des Heils) ontwikkelen in dit programma een nieuwe werkwijze, die de transformatiedoelen (o.a. 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur) op de werkvloer uitvoerbaar maken. De nieuwe werkwijze is erop gericht om te komen tot een nauwere samenwerking tussen lokale teams en GI’s, zodat betere hulp geboden kan worden aan kwetsbare kinderen en gezinnen.

Inzet Annelijn Remmelink

DSP-collega Leonie Terlouw ging vanaf begin januari 2018 aan de slag om deze nieuwe werkwijze met gemeenten en GI’s te ontwikkelen en te implementeren. Zij zette zich in als programmasecretaris voor de uitvoering van de visie ‘Beter samenspel voor veilig opgroeien’. Collega Annelijn Remmelink neemt deze taak voorlopig over, omdat Leonie met zwangerschapsverlof is.

Programmasecretaris legt verbinding

Als programmasecretaris heeft Annelijn een verbindende functie in het samenbrengen van partijen, het verzamelen van informatie en het delen van kennis. Zij organiseert, ondersteunt en faciliteert het programma en slaat daarbij voortdurend de brug tussen inhoud en uitvoering. Ze schakelt op veel verschillende niveaus om het programma zo goed mogelijk te faciliteren en in te bedden.
Annelijn wordt enthousiast van de verschillende domeinen en organisaties die door Beter Samenspel op een andere manier leren samenwerken in een politiek-bestuurlijke omgeving. Met haar organiserende en verbindende kwaliteiten behoud zij de helicopterview en worden haar vaardigheden optimaal benut.

Andere detacheringen Annelijn

Annelijn is momenteel ook bij de gemeente Amsterdam gedetacheerd. Zij is daar momenteel werkzaam als projectsecretaris van het Programma Thuiszitters.

Ze was eerder ook al gedetacheerd in regio Haaglanden, bij Jeugdbescherming west (JBw). Als programmasecretaris hielp zij bij de invoering van een nieuwe werkmethodiek voor jeugdbeschermers genaamd Functional Family Parole Systems, afgekort FFP.

Wilt u meer weten over Annelijn Remmelinks detacheringen?

Neem dan vrijblijvend contact op met Annelijn. Zij vertelt u er graag meer over.