Pilot nachtelijke schoonmaak Rembrandtplein

In maart 2018 zijn de gemeente Amsterdam en de BIZ-vereniging van het Rembrandtplein tot een overeenkomst gekomen voor het uitvoeren van een pilot. In grote lijnen bestaat de overeenkomst uit het volgende:

Bovenop de gemeentelijke reiniging (overdag) zorgt de BIZ-vereniging voor de extra inzet van een schoonmaker met Glutton-machine (stedelijke stofzuiger) op de meest vervuilende momenten:

  • Vrijdag- en zaterdagnacht van 23.00 tot 03.00
  • Donderdag- en zondagavond van 19.00 tot 23.00
  • Dagelijks van 10.00 tot 12.00

Een schoonmaker die de stoepen op zaterdag- en zondagochtend schoonmaakt van de om het plein liggende woningen waarvoor de eigenaren een contract ondertekenen met de BIZ en het schoonmaakbedrijf.

Effectiviteit van de pilot

Om uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van de pilot en tussentijds bij te sturen, voert DSP-groep voorafgaand en tijdens de pilot verschillende metingen uit.Er worden objectieve metingen (volgens CROW-normen) verricht om uitspraken te kunnen doen over het daadwerkelijke schoonniveau op verschillende weekendnachten. Ook worden er vragenlijsten uitgezet bij bezoekers, bewoners, ondernemers en hosts om de schoonbeleving van de verschillende doelgroepen te achterhalen.

DSP-groep doet meer voor een schone stad

Eerder werkte DSP-groep mee aan:

Meer weten?

Wilt u meer weten over de pilot nachtelijke schoonmaak Rembrandtplein? Neem dan contact op met Daniël Hofstra. Hij vertelt u er graag meer over.