Veilige en aantrekkelijke uitgaansgebieden

Een expertteam van DSP-groep helpt de gemeente Amsterdam bij de aanpak van uitgaansproblematiek. Ook helpt DSP bij de ontwikkeling van beleid voor veilig uitgaan in de toekomst. In 2006 stond DSP-groep aan de wieg van de ontwikkeling van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) voor het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Sindsdien zijn er veel lokale aanpakken opgezet en hebben uitgaansgebieden zich – samen met het toegenomen aantal evenementen – steeds meer als belangrijke economische factor ontwikkelt in onze steden.

Positieve gedragsbenadering

De ontwikkeling van uitgaansgebieden en evenementen in de stad brengt vele kansen met zich mee. Aan de andere kant is er echter sprake van een toegenomen druk op de openbare ruimte en de woonfunctie in de buurt van uitgaansgebieden en evenementenlocaties. Deze druk gaat vaak samen met een toename in overlast, van geluid tot afval, wildplassen en fietsparkeren. De reactie van gemeenten hierop is vaak nog repressief, met (extra) inzet van politie, handhavers en zogenaamde SUS-teams. Tegelijkertijd zijn er wereldwijd en in Nederland steeds meer initiatieven zichtbaar die uitgaan van een positieve gedragsbenadering.

Rustige basis faciliteren

Het uitgangspunt van de positieve gedragsbenadering is dat uitgaansgebieden een belangrijke maatschappelijke rol vervullen en het grootste deel van het uitgaanspubliek uitgaat om een leuke avond te hebben. Overlast en geweld ontstaat als gevolg van een escalatieproces: onder invloed van licht, geluid, drukte, temperatuur en alcohol en drugsgebruik ontstaat een context waarin mensen heftiger reageren op situaties. Door te faciliteren in een goede aan- en afvoer van bezoekers en voldoende en herkenbare voorzieningen en verwijzingen kan een rustige basis worden gecreëerd, waarmee veel onnodige overlast kan worden voorkomen. Deze basis kan vervolgens worden uitgebouwd met een veiligheidsaanpak die gericht is op gastvrijheid en beleving. Daarmee wordt ook in het contact met het uitgaanspubliek een positieve benadering gezocht die de kans op escalatie verder doet afnemen.

Recente gedragsexperimenten, monitoren en pilots DSP-groep

DSP-groep deed de afgelopen jaren diverse onderzoeken naar deze positieve gedragsbenadering. Daarnaast zijn we in de praktijk betrokken geweest bij verschillende gedragsexperimenten, monitoren we pilots en adviseren we over de inrichting van uitgaansgebieden. Enkele voorbeelden van recente projecten zijn:

Meer weten over veilig uitgaan of sociale veiligheid in de openbare ruimte in het algemeen?

Bel of mail dan met Paul van Egmond of Daniël Hofstra. Zij vertellen je graag meer.