In opdracht van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (AZW) bundelt  DSP-groep komende periode de inzichten uit recente onderzoeken wat kansen en knelpunten zijn bij het anders organiseren van werk tussen branches in het medisch en sociaal domein. Anders organiseren van werk tussen branches gaat om nieuwe verbindingen en om verschuivingen (substitutie): van zorg naar welzijn, van het ziekenhuis naar de huisarts en van het verzorgings- of verpleeghuis naar de thuiszorg. Wat betekent dit voor de arbeidsmarkt?

Begin 2022 publiceert onderzoeksprogramma AZW een artikel met de resultaten dat dient als input voor een AZW dialoogbijeenkomst tussen vertegenwoordigers van arbeidsmarktfondsen en het ministerie van VWS.

Een tekort aan personeel

De personeelstekorten in het medisch en sociaal domein zijn groot, en nemen komende jaren verder toe. Omdat tegelijkertijd de vraag naar zorg en ondersteuning toeneemt, concludeert de WRR recent in het rapport ‘Kiezen voor Houdbare Zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak’ dat zonder veranderingen over veertig jaar één op de drie mensen in de zorg moet werken, vergeleken met één op de zeven mensen op dit moment.

De personeelstekorten zijn ook nu al van invloed op de kwaliteit van zorg. Dat blijkt bijvoorbeeld uit recente nieuwsberichten over de druk op de geboortezorg en de thuiszorg, en ziekenhuizen waar SEH-afdelingen (tijdelijk) moeten sluiten. In perifere regio’s wordt het steeds lastiger om voldoende huisartsen te vinden en in de ggz blijven veel vacatures onvervuld, waardoor er hardnekkige wachtlijsten zijn.

Kansen door de verschuivingen in het medisch en sociaal domein

Het organiseren van goede en houdbare zorg is dus een stevige opgave. Alleen meer geld is niet de oplossing. De afgelopen jaren hebben zich verschuivingen voorgedaan in het medisch en sociaal domein. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen, zorg en ondersteuning worden laagdrempelig en dichtbij huis georganiseerd, en preventief werken en integraal werken worden steeds belangrijker. Ook wordt er geëxperimenteerd met de inzet van technologie om de druk op de zorg te verminderen.

Deze ontwikkelingen dragen bij aan kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven van mensen. In het op te stellen artikel wordt een overzicht gegeven welke kansen en knelpunten deze ontwikkelingen met zich meebrengen voor de arbeidsmarkt in het medisch en sociaal domein.

Meer lezen

Lees ook over onze onderzoeken naar Logeerzorg.
Lees ook ons onderzoek naar technologie in verpleeghuizen.
Lees meer over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt op de website van het AZW.

Wil je meer weten over dit project?

Bel of mail dan Tjisse Bosch of Lotte Hogeboom. Ze staan je graag te woord.