Succesvolle bijeenkomst 80 procesregisseurs Zorg- en Veiligheidshuizen

Op 16 december 2020 heeft DSP in samenwerking met de voorzitter van de Landelijke Vereniging van Managers van Veiligheidshuizen (LVMV), Karel van Duijvenbooden, een digitale collectieve sessie georganiseerd voor procesregisseurs van Zorg- en Veiligheidshuizen uit het hele land.

Doel van de bijeenkomst was het onderling delen van ervaringen, tips en ideeën en het afronden van het eerste jaar van de landelijke vakontwikkeling die door ons is opgezet. Daarbij is stilgestaan bij de opbrengsten van de trainingen (Regie voeren zonder macht & de Persoonlijkheidstrainingen) die alle aanwezige procesregisseurs sinds april 2020 hebben gevolgd. Bij de afronding van de bijeenkomst is een inkijkje gegeven in het vervolg van de vakontwikkeling in 2021.

Experts in het verbinden bij complexe casuïstiek

Zorg- en Veiligheidshuizen zijn netwerksamenwerkingen waarin ketenpartners vanuit straf, zorg en gemeentelijke organisaties samenwerken met als doel het terugdringen van criminaliteit in de regio. Vanuit de Zorg- en Veiligheidshuizen wordt regie gevoerd op complexe casuïstiek op het snijvlak van straf en zorg. Dit is de taak van procesregisseurs. Zij zijn de experts in het verbinden van straf en zorg en nemen een verbindende, neutrale en overstijgende rol in.

Regisseur zijn, is écht een vak!

In januari 2020 is DSP gestart met de ontwikkeling van de landelijke leergang Vakontwikkeling van de procesregisseurs van Zorg- en Veiligheidshuizen. Gelet op de complexe taak van een procesregisseur hebben we inzichtelijk gemaakt over welke basiskennis en – vaardigheden een regisseur zou moeten beschikken om zijn vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.

Deze verkenning heeft geleid tot twee soorten trainingen. Allereerst een training ‘Regievoeren’ van Hans Licht, bestaande uit vijf webinars en een interactieve sessie. Deze is door bijna álle 177 regisseurs van 30 Zorg- en Veiligheidshuizen gevolgd.

Daarnaast kon per Zorg- en Veiligheidshuis een keuze worden gemaakt uit drie uiteenlopende persoonlijkheidstrainingen om daarmee zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leerbehoeften van de verschillende regisseurs: Authentiek talentvol leiderschap door Rendement door talent, Discover van Kim den Boer (Consulting Public) en Welkom bij jezelf van Francine Lameris (Fronton). In de persoonlijkheidstrainingen was veel ruimte voor maatwerk en persoonlijke leerdoelen.

Door het verbinden van de theorie van de training Regie voeren (Wat is regie voeren en welke tools heb ik als regisseur) en de Persoonlijkheidstraining (Wat past er bij mij) hebben regisseurs mooie stappen kunnen zetten in het verder professionaliseren van hun vak en werkplezier.

Afsluiting 2020: tips en trucs in factsheets

Hoewel het iedereens voorkeur is om elkaar live te ontmoeten, werden de break-out-rooms en de video’s die tijdens de collectieve sessie op 16 december aan bod kwamen, erg gewaardeerd. De bijeenkomst stond in het teken van terugblikken naar het geleerde én in gezamenlijkheid vooruit blikken hoe het geleerde vast te houden. Alle tips en trucs die dit opleverde, hebben we samengevat tot ‘Acht tips voor blijvende investering op vakontwikkeling’ en ‘Acht lessen over het vak regie’. Deze hebben wij opgenomen in een factsheet. Beide factsheets zijn op te vragen via het mailadres: vakontwikkelingzvh@dsp-groep.nl.

Blik vooruit

Een mooi resultaat van de vakontwikkeling is het inzicht dat regisseurs, ondanks hun soms solistische functie, er niet alleen voor staan. Én dat een beetje frustratie soms bij de complexe aard van het werk hoort. Juist dit besef zorgt voor lucht en een lange adem, en het is een kunst om van die frustratie te genieten.
Na een succes-vakontwikkelings-vol 2020 gaan we in 2021 in ieder geval kijken hoe basistrainingen en E-Learnings komende jaren kunnen worden ingezet voor nieuwe procesregisseurs.
Daarnaast gaan we aan de slag met het opzetten van ontwikkelgroepen waarin procesregisseurs uit de verschillende ZVH’en elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Want dat er behoefte is aan het uitwisselen van ervaringen, dat is wel duidelijk!

Lees ook:
Vakontwikkeling Zorg- en Veiligheidshuizen van start

Vakontwikkeling regisseurs Zorg- en Veiligheidshuizen
De nieuwsbrief/website van de Nederlandse Zorg- en Veiligheidshuizen over dit onderwerp.

Meer weten over het de vakontwikkeling van regisseurs bij Zorg- en Veiligheidshuizen?

Neem dan contact op met Aniek Verwest, Linda van Dongen, Nina Faulstich of Annelijn Remmelink. Zij vertellen je er graag meer over.