De gemeente Zaanstad heeft in de zomer van 2022 een aanvraag ingediend bij het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de bekostiging van een integrale aanpak Preventie met gezag in Zaanstad.

De minister heeft de aanvraag Preventie met gezag van Zaanstad positief beoordeeld. Daardoor is er voor Zaandstad geld beschikbaar voor een periode van vier jaar – met een mogelijke uitloop naar tien jaar – om de aanpak uit te voeren. De gemeente Zaanstad heeft de volgende ambities:

  • Het versterken van de persoonsgerichte aanpakken
  • Inzetten op criminele (familie)netwerken
  • De school en omgeving als centrale plek in de wijk versterken
  • Meer prioriteren op de digitale leefomgeving, en
  • Justitie in de wijk vormgeven.

Uitvoeringsprogramma

DSP-groep ondersteunt sinds begin maart de gemeente en de samenwerkingspartners om te komen tot een uitvoeringsprogramma. In het uitvoeringsprogramma concretiseren de partijen hoe zij samen het verschil maken door hun inzet af te stemmen en te prioriteren.

Ondersteuning door DSP-groep

Tjisse Bosch, Paul van Egmond en Amber van Berkel ondersteunen de gemeente namens DSP-groep. Zij voeren de gesprekken met de samenwerkingspartners, nemen de penvoering op zich en adviseren de gemeente over inhoud en proces.

Preventie met gezag in andere gemeenten

Meer weten over ondersteuning bij Preventie met gezag?

Neem dan contact op met Tjisse Bosch, Paul van Egmond of Amber van Berkel, ze vertellen je er graag over.